སྐད་ཡིག་འབྲེལ་ལམ་མེད་པའི་ཤོག་ལེབ།

འཕྲོ་མཐུད་འགྱོ་: འཛུལ་འགྱོ་, འཚོལ་ཞིབ།

The following pages do not link to other language versions.

The following data is cached, and was last updated ༠༣:༡༦, ༡༧ སྤྱི་ཟླ་དང་པ། ༢༠༡༨. A maximum of ༥,༠༠༠ results are available in the cache.

Showing below up to ༥༠ results in range # to #༥༠.

(ཧེ་མའི་ ༥༠ | ཤུལ་མའི་ ༥༠) (༢༠ | ༥༠ | ༡༠༠ | ༢༥༠ | ༥༠༠) སྟོན།

 1. ་ན་གྱི-་དྲྭ་ཚ་ཤི
 2. ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས
 3. གཞལ་ལམ་སྒང་རྫོང་ཁག
 4. གཡང་གཞི་
 5. གོ་བོ་
 6. གོ་ཡུ་
 7. གོ་ར་
 8. ཌེན་མཱཀ
 9. ཏའི་པི
 10. ཐིམ་ཕུག
 11. ཐོང་གཤོལ་འཁོར་ལོ་
 12. དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་
 13. དཔལ་གྱི་དེའུའི་གྲོང་ཁྱེར་
 14. དཔལ་ཆེན་རྒ་ལོ་
 15. དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་
 16. དཔལ་མགོན་བདུན་བཅུ་རྩ་གཉིས་
 17. དཔལ་འཁོར་བཙན་
 18. དཔལ་རྒ་ལོ་
 19. དུང་དཀར།
 20. པ་ལང་
 21. ཕ་ཝ་དེ་སེ་
 22. ཕརཱནས
 23. ཕིན་ལེནཌ
 24. ཕོ་རྩེ་
 25. ཕྱག་འཚལ་བའི་དགོས་པའི་དོན་
 26. བཞིནསྒྲུཔརབྱེདཔ
 27. བེ་ལ་རུ་སུ
 28. བོད་གདོད་མའི་ལོ་རྒྱུས་
 29. བོད་སྐད།
 30. བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་
 31. བློ་སྦྱོང་ཚིག་དོན་བརྒྱད་མ་
 32. བློདདབྲོ་ཙུག་སྒྲ་ལྷ་སྣང་དང་
 33. མཁའ་དབྱིངས་རིག་པ
 34. མཉམ་མེད་སེང་གེ་དགུ
 35. མི་ཎི་ཡིག་དྲུག་
 36. མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ
 37. འཇར་པན།
 38. འབྲུག་
 39. འབྲུག་པ་བོད་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་བཤད་ཁག་པོ་འདུག
 40. འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
 41. ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས
 42. རྒྱ་ནག་གླང་རྩིས་
 43. རྒྱ་ནག་པོའི་སྐག་ཟློག
 44. རྒྱལ་ཐང་
 45. རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་ཁེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་པྱུག་
 46. རྗུད་པ་
 47. རྩམ་པའི་ཕན་ནུས་
 48. ལི་ཐུ་ནི་ཡ
 49. ལྗོངས་རྒྱུ་
 50. སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ

(ཧེ་མའི་ ༥༠ | ཤུལ་མའི་ ༥༠) (༢༠ | ༥༠ | ༡༠༠ | ༢༥༠ | ༥༠༠) སྟོན།

"https://dz.wikipedia.org/wiki/Special:WithoutInterwiki" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།