འཇིགས་མེད་ཁེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག

Wikipedia ལས།
འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་

འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག༡༩༨༠

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ འཇིགས་མེད་གེ་སར་ རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ༡༩༨༠ དབྱིན་ཟླ་གཉིས་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༢༡ ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་དང་ ཡུམ་ཨ་ཞེ་ ཚེ་རིང་དབྱངས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།