རོན་དོ་ནིཡ་

Wikipedia ལས།
Jump to navigation Jump to search

རོན་དོ་ནིཡ་བཱརཱ་ཛིལ་གྱི་བྱང་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དོ།་ རྒྱལ་ས་པོར་ཏོ་ཝེ་ལྷོ་


Bandeira de Rondônia.svg
Brazil State Rondonia.svg
ཏོ་ཀན་ཏིནསི་ཆུ་ཀ་རོ་ལི་ན་ནང་ལ།"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=རོན་དོ་ནིཡ་&oldid=28101" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།