སྤྱི་འཐུས་དྲག་འདེམས་ཐོག

Wikipedia ལས།
Jump to navigation Jump to search

སྤྱི་པའི་འཐུས་མི་དྲག་པ་རེ་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་དགོས་པ། ༼དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ལས་བཏུས།