ཇ་པཱན

Wikipedia ལས།
(ཇཱ་པཱན། ལས་ ལོག་བཏང་ཡོདཔ་)

རྒྱལ་ཁབ ཇཱ་པཱན། 日本

ཇ་པན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུ་ཆགས་ཏི་ཡོད་མི་མཚོ་གླིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨི

Emperor : Naruhito

Flag of Japan.svg
Japan-CIA WFB Map.pngརྒྱལ་ས ཊོ་ཀི་ཡ (Tokyo)"https://dz.wikipedia.org/w/index.php?title=ཇ་པཱན&oldid=27816" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།